Vad är Naturvin?

Det finns ingen tydlig definition av vad naturvin är, vilket bland annat beror på att det är ett relativt nytt inslag bland viner. Den generella strävan när det gäller tillverkning av naturviner är att påverka tillverkningsprocessen i så liten utsträckning som möjligt, och istället låta vinet sköta sig självt. Detta genomsyrar både odlingen och själva […]
"

Läs mer

Det finns ingen tydlig definition av vad naturvin är, vilket bland annat beror på att det är ett relativt nytt inslag bland viner. Den generella strävan när det gäller tillverkning av naturviner är att påverka tillverkningsprocessen i så liten utsträckning som möjligt, och istället låta vinet sköta sig självt. Detta genomsyrar både odlingen och själva framställningen av vinet.

Vid odlingen används därför inga bekämpningsmedel och druvorna skördas för hand. Det räknas dock inte per automatik som ekologisk eller biodynamisk odling, då det sällan finns någon märkning som garanterar att det är ekologiskt. Detta beror inte nödvändigtvis på att druvorna skulle odlas på ett konventionellt sätt, utan att vingårdarna kan vara av mindre storlek och inte ha så stor vinst och därför inte har råd, lust eller möjlighet att betala för att få någon som kontrollerar ens gård och på så sätt en ekologisk stämpel.

Vissa producenter som tillverkar naturvin anser att man bara bör använda naturliga och vilda jästsvampar till vinjäsningen, och de flesta producenter är överens om att det är okej att använda sig av svavel som kommer naturligt under jäsningsprocessen. En viss mängd svavel kan även tillsättas i vinet för att öka hållbarheten och se till så vinet inte oxiderar. Vissa producenter har dock valt att inte använda sig av tillsatt svavel i sina produkter, medan andra använder en mindre mängd tillsatt svavel.

De som producerar naturvin strävar efter minskad användning av tillsatser generellt, och undviker olika vintillverkningsmetoder som påverkar slutprodukten. I praktiken kan detta innebära att de undviker att filtrera vinet och låter bli att tillsätta socker. Vinet ska heller inte lagras med ekchips eller ekstavar för att tillsätta extra smak. Det brukar också undvikas att syresätta vinet manuellt genom mikrooxidation, att avlägsna eller tillsätta vatten eller alkohol.

Då det inte finns någon entydig definition av vad naturvin är så blir det också lite upp till varje vinproducent att själv besluta om huruvida de vill kalla sig för naturvinsproducenter eller inte, så länge de följer de riktlinjer eller bestämmelser som tycks vara gemensamma för naturvinstillverkare.

Vissa viner som är ekologiskt eller biodynamiskt odlade kan även kallas för naturviner, men de får bara kallas för ekologiska eller biodynamiska om de har den certifieringen. På Systembolaget går det dock att hitta viner som producenterna definierar som naturviner.

I och med att naturviner generellt inte innehåller något tillsatt sulfit eller har väldigt låga halter av dessa innebär det att hållbarheten blir väldigt kort. Av det skälet lämpar sig inte naturviner för att lagras. Det är därför vanligast att naturviner finns på till exempel restauranger, där de kan förvaras i en sval miljö och där de kommer konsumeras inom en snar framtid.