Hur slutar man dricka vin?

Det finns många anledningar till att vilja minska sitt intag av vin eller till att vilja dricka vin över huvud taget. Alkoholproblem är vanligt och påverkar både personen själv och dess omgivning. Problemen kan till exempel visa sig genom att man försökt sluta dricka utan att lyckas, att ta illa upp om någon försöker påverka […]
"

Läs mer

Det finns många anledningar till att vilja minska sitt intag av vin eller till att vilja dricka vin över huvud taget. Alkoholproblem är vanligt och påverkar både personen själv och dess omgivning. Problemen kan till exempel visa sig genom att man försökt sluta dricka utan att lyckas, att ta illa upp om någon försöker påverka en att sluta dricka, att man själv försöker kontrollera sitt drickande genom att övergå från ett spritsort till en annan, att ta en ”återställare” mot bakfyllan, att man kanske avundas personer som kan dricka utan att råka illa ut, att alkoholproblemen försvårats det senaste året och att detta skett gradvis, att drickandet har skapat problem i hemmet, att man vid bjudningar av olika slag försöker få tag i fler drinkar, att man intalar sig själv att man kan sluta dricka, att man varit tvungen att avstå från sitt arbete eller andra förpliktelser för att man har druckit, att man fått minnesförlust när man druckit eller att man har en känsla av att livet hade kunnat varit bättre om man inte drack.

Om man har alkoholproblem är det vanligt att man till exempel avger löften till närstående och arbetsgivare om att sluta dricka utan att det fungerat. Det kan också handla om att människor i ens närhet försöker hjälpa en med att minska sitt drickande eller sluta dricka helt. Om man har alkoholproblem kan deras välmenande hjälp ibland uppfattas som personlig kritik vilket gör att man istället för att se det som något positivt ser det som ett hot. I och med att alkoholen ofta är centralt i en alkoholberoende persons liv kan det ibland vara svårt att se ett liv bortom alkoholen. Detta är dock någonting man kan jobba med.

Exempel på vad man kan göra om man märker att man har alkoholproblem är att koncentrera sig på att inte ta det första glaset idag, då det kan kännas mer hållbart att vara nykter en dag i taget. Det kan också vara bra att gå till AA-möten (anonyma alkoholister) och dela erfarenheter med andra och få tips och råd, samt pratar om hur man kan leva ett liv utan alkohol.

Ett vanligt fenomen vid alkoholberoende är att man försöker byta ut en alkoholsort mot en annan. Detta kan till exempel handla om att man ersätter starksprit med vin eller öl, eller börjar dricka ren sprit istället för att blanda ut den i drinkar. Det kan också handla om att man försöker hålla sig inom vissa tider där man dricker. Oavsett vilket mönster man följer brukar det dock sluta på samma sätt: att man blir berusad, oavsett om det var ens avsikt eller inte.

Många personer med alkoholproblem vittnar om att de någon, eller flera, gånger har tagit en ”återställare”. Detta är ett tydligt tecken på att man har ett problematiskt drickande eller att en person är på väg att bli alkoholist. Att ta en återställare är inte vad som räknas till ”vanligt drickande”.

Det finns personer som kan dricka utan att råka illa ut, utan att dricka för mycket eller utan att hamna i konflikter eller beroenden. Detta gäller dock långt ifrån alla. Har du någon gång kommit på dig själv med att bli avundsjuk på människor som kan dricka socialt och i mindre mängder? Eller större mängder utan att bli påverkade? Blir du avundsjuk på människor som kan dricka utan att skada sig själva eller personer i sin närhet? Och har du någonsin undrat över hur det kommer sig att alkohol ofta är grunden för att dåliga saker inträffar för dig?

Alkoholproblem blir ofta värre med tiden. Detta handlar både om de reella medicinska skador som uppstår på kroppen och i hjärnan, men även att sannolikheten att råka illa ut ökar. När en person förlorat kontrollen över sitt drickande en gång kommer problemen successivt förvärras och problemen försvinner aldrig. Av den anledningen finns det ofta bara tre alternativ för en alkoholist: antingen att dricka ihjäl sig, att hamna på sluten psykiatrisk vårdavdelning eller att avstå från varje form av alkohol.

Det är vanligt att personer påstår att de dricker på grund av svåra hemförhållande, men inser sällan att alkoholen ofta blir en förlängning och fördjupning av de redan befintliga problemen. Det löser ingenting, utan blir bara ett ytterligare problem som behöver lösas. Om man dessutom dricker på grund av att man mår dåligt av olika anledningen för att fly från verkligheten är det ofta en form av missbruk det är tal om.

Problem med drickande kan också visa sig i hur man dricker när man ska på, eller är på, olika bjudningar eller liknande. Börjar du dricka innan du går dit? Dricker du mer än vad som är brukligt under tiden du är där? Dricker du när du gått därifrån? Dricker du ytterligare innan du går och lägger dig? Fundera på hur ditt konsumtionsmönster av alkohol ser ut.

När man har problem med alkohol är det vanligt att man förnekar det för både sig själv och inför andra. Det är många med alkoholproblem som försökt sluta dricka upprepade gånger utan att ta hjälp av andra och utan att få stöd utifrån, vilket ofta kan vara svårt. När man gör förändringar i sitt liv är det ofta bra att inkludera personer i sin närhet i processen så att de vet vad som pågår och vad du strävar efter. På så sätt kan de finnas där som ett stöd och er relation kommer förmodligen förbättras när du visar förtroende för dem genom att öppna upp dig!

För personer som dricker på ett problematiskt sätt kan det ofta leda till frånvaro från jobb, studier eller liknande förpliktelser. Denna frånvaro brukar ursäktas med olika sjukdomar, istället för att man är ärlig med vad problemet faktiskt är. Detta är ett tecken på att något är fel och kan åtgärdas.

Att få minnesförlust efter att man druckit, trots att man vid tillfället varit fungerande i något avseende, är ofta en gemensam nämnare för personer som har alkoholproblem. Det kan yttra sig genom att man inte minns vad som hänt eller vad man har gjort. Det som har hänt under tiden för minnesförlusten brukar i efterhand ofta visa sig handla om ansvarslösa beteenden av olika slag, till exempel att betett sig illa mot någon person eller startat konflikter eller genom att begått brott eller haft sönder saker.

Det första steget för att sluta dricka är att ha en vision om hur livet utan alkohol skulle kunna vara, och att se denna vision i ett positivt ljus. Vad vill du med ditt liv? Hur vill du må? Vad vill du spendera din tid på? Var vill du rikta ditt fokus? Vad vill du prioritera? Vad tycker du är viktigt?

Genom att sluta dricka får du en möjlighet att kunna ha bättre sociala relationer, kunna utföra ditt jobb och ta ansvar för familjeliv eller för ditt eget liv, du kommer må fysiskt bättre när du slipper baksmälla och ångest, du slipper ångra dig för att du druckit för mycket eller vid fel tillfällen och du kan vara stolt över att du avstår från alkohol. Du kommer också kunna vara ärlig mot dig själv och återfå självrespekt samt bli lyckligare. Åtminstone är det vad många som slutat dricka alkohol vittnar om.